Villkor

Regler och villkor

Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Gute Vingård AB (Gutevin) bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En första bekräftelse på kunds order genereras automatiskt. Efter att vi mottagit din order, hanteras den och därefter erhåller du en ny orderbekräftelse med beräknad leveransdatum.

Vi lämnar 30 dagars öppet köp för alla standardprodukter. Vi vill att varje kund blir nöjd med produkten. Innan retur sker, måste du kontakta oss. Du som köpare betalar returfrakten och varan måste vara förpackad i originalkartong och varan måste vara i ursprungligt skick.

För att handla hos oss måste du vara 18 år.

Pris
I priserna ingår moms med 6 % för böcker och 25 % för övrigt, som standard i e-butiken.
Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Gutevin inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.
Orderbekräftelse från e-butiken, som sker med automatik, visar exakt slutbelopp men vid faktureringen tillämpas öresavrundning.

 

Betalningsvillkor

Faktura
Gutevin levererar inom Sverige mot faktura utställd på 10 dagar från fakturadag/leveransdag, för lagerförda varor, om inget annat är överenskommet. Fakturan skickas som pdf-dokument via registrerad e-postadress och detta sker vid leveransdagen. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag (f.n. 60 kr), samt dröjsmålsränta med 12,5%. Vi tar en enkel s.k.anmärkningskontroll på samtliga kunder.

För beställningsvara sker betalning efter överenskommelse.

Vinplantor

Till beställningsvara hör bl a vinplantor, som levereras vid ett tillfälle per år. Vinplantor är levande material och vi väljer våra leverantörer med omsorg. Vi hanterar plantorna efter bästa förmåga och paketerar dem, så att de ska klara transporttiden plus lite till.
Alla vinplantor överlever inte första året. 2-4 % kanske inte överlever. Men en vinplanta är känslig och då vi inte har någon kontroll hur du som kund hanterar dessa samt hur de klimatiska förhållanden påverkar vinplantan, kan vi inte lämna någon garanti.

 

PRIVATPERSONER
Sedvanlig kreditprövning sker med kännedomskopia och leverans sker normalt endast till folkbokförd adress.
Är avvikande faktura- eller leveransadress noterad, kommer vi att kontakta registrerad kund innan leverans sker, för att säkerställa äkthet i order och undvika bedrägerier.

Om kund inte blir kreditgodkänd (enbart anmärkningskontroll sker) är PayPal Faktura, förskott eller postförskott/efterkrav alternativen (vid postförskott tillkommer 100 kr för självkostnad hos DHL).

Leveranser
Alla varor som presenteras i butiken finns normalt som lagervara hos Gutevin, om inget annat anges för respektive artikel.
Varor som finns i lager skickas normalt inom 2 – 5 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör eller tillverkning pågår, kan leveranstiden vara något längre. Då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden.

Vi levererar normalt med DHL till närmaste utlämningsställe. Önskas leverans direkt till adress, så måste detta begäras.

För paket som inte mottages förbehåller sig Gutevin rätten att debitera kunden kostnaderna för returfrakt plus en hanteringskostnad på 80 kr.

Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör eller underleverantör av råvara, inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

Transportrisken 
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta direkt till transportören. Det är viktigt att detta skrivs in på den aktuella fraktsedeln direkt vid mottagandet. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat.
Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka.
Kontakta oss via info@gutevin.se 

PRIVATPERSONER

Ångerrätt och Öppet köp
Enligt Distansavtalslagen har du som privatkund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vi levererar mot öppet köp inom 30 dagar.
Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för returfrakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick.

Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i.
Gutevin följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.

Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så skickar vi returfraktsedel.

BESTÄLLNINGSVARA
Vissa varor som är beställningsvara, levereras efter bekräftad och beräknad leveranstid. Betalning efter överenskommelse.

Återbetalningar 
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/