Regler och villkor

Regler och villkor

Köp
Vid beställning träffas avtal om köp först när Gute Vingård AB (Gutevin) bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En första orderbekräftelse genereras automatiskt. Efter att vi mottagit din order, hanteras den och därefter erhåller du en ny orderbekräftelse med beräknad leveransdatum.
För att handla hos oss måste du vara 18 år.

 

Pris
I priserna ingår moms med 6 % för böcker, 12 % för livsmedel och 25 % för övrigt, som standard i e-butiken.
Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Gutevin inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.
Orderbekräftelse från e-butiken, som sker med automatik, visar exakt slutbelopp men vid faktureringen tillämpas öresavrundning.

 

 

Betalningsvillkor

Faktura
Gutevin levererar mot faktura utställd på 10 dagar från fakturadag/leveransdag, om inget annat är överenskommet. Fakturan skickas som pdf-dokument via registrerad e-postadress och detta sker vid leveransdagen. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag (f.n. 50 kr), samt dröjsmålsränta med 12,5%.
Vi tar en enkel s.k.anmärkningskontroll på samtliga kunder. Därmed har alla kunder även möjlighet att välja leverans mot faktura.

Du skapar ett konto hos oss under Kassa-orderformulär, där det längst ner finns ett val, som heter "Jag vill skapa ett konto". Genom att skapa ett konto, så kan du se även dina tidigare beställningar, som alla sparas i ditt onlinekonto.
 

PRIVATPERSONER
Sedvanlig kreditprövning sker med kännedomskopia och leverans sker normalt endast till folkbokförd adress.
Är avvikande faktura- eller leveransadress noterad, kommer vi att kontakta registrerad kund innan leverans sker, för att säkerställa äkthet i order och undvika bedrägerier.

Om kund inte blir kreditgodkänd (enbart anmärkningskontroll sker) är förskott eller postförskott/efterkrav alternativen (vid postförskott tillkommer 100 kr för självkostnad hos DHL).

 

Leveranser 
Alla varor som presenteras i butiken finns normalt som lagervara hos Gutevin, om inget annat anges för respektive artikel. 
Varor som finns i lager skickas normalt inom 2 - 5 arbetsdagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör eller tillverkning pågår, kan leveranstiden vara något längre. Då upplyser vi kunderna om den beräknade leveranstiden. 

För paket som inte mottages förbehåller sig Gutevin rätten att debitera kunden kostnaderna för returfrakt plus en hanteringskostnad på 80 kr.Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör eller underleverantör av råvara, inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser drar ut på tiden.

 

Transportrisken 
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

 

Skadat gods
När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta direkt till transportören. Det är viktigt att detta skrivs in på den aktuella fraktsedeln direkt vid mottagandet. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. 
Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar. Dock senast inom en vecka. 
Kontakta oss via info@gutevin.se 

 

PRIVATPERSONER

Ångerrätt och Öppet köp
Enligt Distansavtalslagen har du som privatkund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Vid utnyttjande av Ångerrätt/ Öppet köp betalar kunden för frakten. Ångerrätt och Öppet köp gäller inte då varor inte kan återlämnas i omonterat, obrukat och oskadat skick. Gäller heller inte klippt metervara samt vinplantor.

 

Reklamationer
Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom en vecka. Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. 
Gutevin följer konsumentköplagen vilket innebär 36 månaders reklamationsrätt. Reklamationsrätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej.


Om du får hem en vara som är felaktig eller felexpedierad, betalar vi givetvis returfrakten. Kontakta oss så skickar vi returfraktsedel.

 

BESTÄLLNINGSVARA
Vinplantor och annan beställningsvara, gäller ej normala returrätter.
För vinplantor, se nedan!.

Hantering av plantor

 
 

Beställning och leveranstider

Via vår ebutik, kan du beställa vinplantor nästan året om, men dessa är BESTÄLLNINGSVARA. Detta innebär att vi tar emot order löpande och leverans sker en gång per år kring april månad. Det vi rekommenderar är att beställa i tid, för att vi ska kunna reservera din order hos våra leverantörer, som är några plantskolor inom Europa.

Vi har under åren importerat närmare 100.000 vinplantor, som vi levererat runt om i hela Skandinavien. Anledningen till importen var interna behov då vi har en egen vinodling och vi har producerat vin kommersiellt sedan 2002. Vi har tillstånd från Jordbruksverket att handla med vinplantor, vilket bl a innebär att vi har spårbarhet för alla våra plantor vi distribuerar.

En vinplanta är en levande produkt. Detta kräver viss varsamhet. När vi får hem leveranser av plantor, så lagrar vi dessa svalt. Innan leverans till våra kunder packar vi ofta om plantorna. Under den tid vi har plantorna så håller vi dem alltid fuktiga, så de inte torkar ut. Vid leverans så packar vi plantorna så att de ska klara den tid de befinner sig under transport till kund. Vi bifogar en kort instruktion till varje kund. Har vi av någon anledning glömt bifoga detta dokument, så meddela oss omgående, så skickar vi en kopia.

Det är viktigt att du som kund och mottagare av vinplantor, tar hand om dessa vid ankomst. Se till att det finns fukt kvar i påsen eller ställ dem direkt i vatten.

Vi kan inte garantera plantornas överlevnad efter att de lämnar vårt lager. Ca 3 % av plantorna överlever inte till sitt andra år. Plantor är levande material.

Vi har ingen kontroll över plantorna sedan de lämnar vårt lager och därför kan vi heller inte ansvar för dessa. Även om allt hanteras till 100 %, så kommer någon procent att inte överleva, vilket är normalt.

En planta kan reagera på så många faktorer, vilket påverkar dess överlevnad. Torka, för mycket vatten, kyla, luft kring rötterna efter planteringen, sjukdomar, dålig jord etc. Ofta kan orsaken även vara en kombination av flera faktorer. Dessutom är en nyplanterad planta extra känslig första året.

Om inte alla plantor kommer samtidigt året efter plantering, så innebär det inte att det är kört. Ibland vaknar några plantor senare. Å andra sidan, en planta som kommer extremt sent (typ augusti), kommer troligen inte att överleva. Att den är extremt sen är ett tecken på att den inte har samma energi och utveckling som den borde.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Återbetalningar 
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 5 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

 

Reservationer
Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

 

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal. Nedan följer länkar till Konsumentverket och ARN där du kan läsa mer detaljerat om Konsumentköplagen och Distansavtalslagen mm. Vid en eventuell tvist följer vi alltid ARN:s rekommendationer.

http://www.konsumentverket.se/
http://www.arn.se/

Butiken använder OpenCart
Vinutrustning från Gute Vingård AB © 2018